lab
Našou misiou je podporovať tradičné umelecké a remeselné podniky, ktoré sa zameriavajú na experimentovanie a inovácie. Vychádzame z bohatého kultúrneho dedičstva a chceme podnietiť študentov a textilných dizajnérov, umelcov, aby s nami skúmali, experimentovali zdieľali a rozvíjali svoje zručnosti. LAB je vybavený farbiarenským a laboratórnym priestorom, materiálovou knižnicou zameranou na futuristické a ekologicky certifikované materiály, lokálne materiály a históriu textilnej výroby v regióne.
lab
Našou misiou je podporovať tradičné umelecké a remeselné podniky, ktoré sa zameriavajú na experimentovanie a inovácie. Vychádzame z bohatého kultúrneho dedičstva a chceme podnietiť študentov a textilných dizajnérov, umelcov, aby s nami skúmali, experimentovali zdieľali a rozvíjali svoje zručnosti. LAB je vybavený farbiarenským a laboratórnym priestorom, materiálovou knižnicou zameranou na futuristické a ekologicky certifikované materiály, lokálne materiály a históriu textilnej výroby v regióne.
KONTAKT
TEXTILNÉ CENTRUM Strojárenská 3 04001 Košice
Stanovy o.z. Textilné centrum
Výročné správy
Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky