knižnica materiálov
Knižnica lokálnych textilných materiálov a technológií - digitálna platforma pre odbornú verejnosť. Výstupom projektu je elektronický katalog materiálov. Zámerom je vybudovať obsiahly fond hmotného a nehmotného dedičstva tradičnej textilnej kultúry. Jej obsahom sú materiál, vzorky artefaktov {látky, čipky, …}, nástroje, poznatky, technológie, literatúra, dokumenty. Hlavným zámerom je dokumentovanie a archivovanie remeselného dedičstva a šírenie informácií s cieľom podporiť záujem súčasných a budúcich dizajnérov, remeselníkov, pedagógov a záujemcov o tradičné remeselné techniky a lokálne materiály - vlákna, látky, nástroje a ich využitie v novom kontexte. Sprístupniť informácie interaktívnou formou. Aktívne fyzicky používať materiál a nástroje, učiť sa ho spracovávať, čím sa táto platforma stáva nenahraditeľným subjektom popri múzeách a ľudových ústrediach, s ktorými spolupracuje. Šírenie informácií prebieha fyzickou, ako aj digitálnou formou e-katalógu materiálov. techniík a spracovatelov. Hlavná myšlienka projektu je zachovať živý prenos existujúceho remesla, ktorý v dnešnej dobe nie je možné nechať na prirodzených podmienkach tradovania a dopĺňať stratené technológie tam, kde skončila medzigeneračná výmena prirodzeného tradovania. Ideové východiská sú: aktivne tradovať tradičné textilné remeslo prepájať sa s inštitúciami a nezávislými odborníkmi na Slovensku a v zahraničí, ktoré združujú materiály a výskum rozširovať povedomie o forme udržateľnosti a ekológii pri práci v textile pracovanie s lokálnymi materiálmi ako základ cirkulárnej ekonomiky v textilnom prostredí odborne podporuje inovácie vychádzajúce z tradičných techník, technológie v novom kontexte
Hlavné aktivity: Metodológia práce pre zber: kvantitatívny a kvalitatívny zber materiálových vzoriek v IN SITU mestského a vidieckeho prostredia, zber materiálu u výrobcov a spracovateľov v lokálnom prostredí, kvantitatívna výroba nového materiálu za pomoci tradičných postupov, zaznamenávanie technológií, detailná dokumentácia, adjustovanie vzoriek, digitalizácia s ukážkami vzoriek využitia materiálu a popis technologických možností, jeho výskytu a produkcie v histórii a dnes na Slovensku a možnosti jeho získania v zahraničí. Vyhľadávanie a dokumentácia dožívajúcich remeselníkov, ako zdroj cenných informácií o zanikajúcich technikách. Mapovanie histórie zaniknutých remeselných techník a materiálov na Slovensku. /V súčasnosti máme už viac ako 100 nespracovaných exponátov: konope, ľan, vlna, žihľava/ zamerané na proces tradičnej výroby, spracovanie od vlákna až po produkt. Sieťovanie s podobnými materiálovými knižnicami na Slovensku a v zahraničí: Knižnica materiálov LOMA (SCD) v Bratislave. MateriO Praha, a odborníkmi v inštitúciách : Úľuv, Východoslovenské múzeum
KONTAKT
TEXTILNÉ CENTRUM Strojárenská 3 04001 Košice
Stanovy o.z. Textilné centrum
Výročné správy
Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky