O nás
História
Textilné centrum existuje od roku 2021. Vzniklo v priestoroch stále aktívnej fabriky na vlnené priadze a tkaniny, Slovena Čadca. Činnosť centra súvisela s históriou fabriky. Jej zázemie a história ponúkla tématické podhubie pre zbierkotvornú činnosť historických materiálov, nástrojov, odborníkov a technológií. Podarilo sa zozbierať tradičné nástroje na spracovanie ľanu, vlny, ale aj priemyselné stroje na spracovanie vlny, tkanie súkna a žakárových látok z 18.,19. a 20. stroročia. Počas rokov 2021 a 2022 centrum organizovalo odborné prednášky na tému tradičné a priemyselné spracovanie vlny. Verejnosti sme predstavili archív žilinskej fabriky Slovena, ktorá obsahuje viac ako 1000 vzoriek látok. Vyskumný ústav poskytol pre Textilné centrum 40 druhov konopného a ľanového vlákna podľa typu spracovania. V roku 2023 sa Textilné centrum presťahovalo z Čadce do Kosíc, kde sa profesionalizovalo ako občianske združenie Textilné centrum s názcom 100%. Textilné centrum sídli v komplexe ateliérov budúceho Kreatívneho centra, kde bude mať ďalšie priestory vo výhľade dvoch rokov po rekonštrukcii. Vznikla platforma, ktorá poskytuje kvalitné technologické zázemie, sieťovanie a vzdelávanie v oblasti inovácií vychádzajúcich z tradície. Základné zásady centra sú aktívna práca so živým remeslom a priemyselnými technológiami smerom k ich udržateľnosti a lokálnosti. V roku 2023 sme realizovali v Košiciach workshopy a vzdelávanie zamerané na tradičné textilné techniky - základ tkania na krosnách, pradenie a farbenie vlny, printy na textil. Začali sme spolupracovať s klastrom česko-slovenských konopárov na spoločnom projekte návrat konope do textilu, realizovali sme na konferencii KonopEra výstavu s ukážkami konopných materiálov a náradia. Textilné centrum začalo budovať zázemie pre knižnicu lokálnych materiálov.
Hodnoty
- aktívne tradovať tradičné textilné remeslo spolupráca s inštitúciami a nezávislými odborníkmi na Slovensku a v zahraničí, ktoré združujú materiály a výskum - rozširovať povedomie o forme udržateľnosti a ekológii pri práci v textile - pracovanie s lokálnymi materiálmi ako základ cirkulárnej ekonomiky v textilnom prostredí - odborne podporovať inovácie vychádzajúce z tradičných techník, technológie v novom kontexte
Členovia
Daniela Danielis Miloslava Hriadeľová Katarína Jakubovie Petra Némethová
Napísali o nás
KONTAKT
TEXTILNÉ CENTRUM Strojárenská 3 04001 Košice
Stanovy o.z. Textilné centrum
Výročné správy
Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky